AZ | RU

Qədim və orta əsrlərin musiqi mədəniyyəti: tarixi-fəlsəfi təhlil [Mətn]

Abdullazadə, Gülnaz Abutalıb qızı. Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar, musiqişünas, fəls. e. d-ru, prof.

1946-