AZ | RU

El-oba adlarının izi ilə [Mətn]:

Abışov, Elşad Şərəfxan oğlu. filol. e. üzrə fəls. d-ru, dos.

1974-