AZ | RU

Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları

Xələfov, Abuzər Alı oğlu. Əməkdar elm xadimi, Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix e. d-ru, prof., akad.

PDF versiyasını endir

1931-2020