AZ | RU

Hər bir Azərbaycan gənci müstəqil dövlətimizin fəal qurucusu olmalıdır. Müstəqil Azərbaycan Respublikası Gənclərinin Birinci Forumunda Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin nitqi :