AZ | RU

Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis [Mətn]:

Kazımov, Qəzənfər Şirin oğlu. ədəbiyyatşünas, dilçi, filol. e. d-ru, prof.

1937-