AZ | RU

Haqq aşığı Ələsgər [Mətn]:

Ələsgər, İslam. filol. üzrə fəls. d-ru