AZ | RU

Azərbaycan xalça sənətinin Kamili

Fuad, Esmira. (Şükürova Esmira Seyfəl qızı) filol. üzrə fəls. d-ru, dos.

1958-