AZ | RU

El ocaq başına yığışar [Mətn] :

Babayev, Tofiq Ağababa oğlu. Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix üzrə fəls. d-ru

1939-