AZ | RU

XXI əsrin əvvələrində Azərbaycanda kitabxana işinin əsas inkişaf istiqamətləri

Xələfov, Abuzər Alı oğlu. Əməkdar elm xadimi, Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix e. d-ru, prof., akad.

1931-2020