AZ | RU

Mif və nağıl [Mətn]:

Qafarlı, Ramazan Oruc oğlu. (Qafarov) folklorşünas, alim, filol. üzrə e. d-ru, prof.

1951-