AZ | RU

M. F. Axundov və kitab mədəniyyəti

Zəkiyev, İmaməddin Şahverdi oğlu. filol. e. d-ru., prof.

1939-