AZ | RU

Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı:

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. (Azərbaycan Respublikasının Ümummilli lideri, Prezident dövrü ; 1993-2003)

1923-2003