AZ | RU

Heydər Əliyev- İstiqlala gedən yol (1969-1987-ci illər)

Qasımlı, Musa Cəfər oğlu. tarix e. d-ru, prof.

1957-