AZ | RU

Azərbaycan milli mətbəxinin süfrə nemətləri

Xəlifəzadə, Cabir Müzəffər oğlu. (Hacı Cabir) kulinar, yazıçı, şair-publisist

1935-