AZ | RU

Heydər Əliyevin neft strategiyası: Azərbaycanın müstəqilliyi və rifahı naminə [Mətn]: