AZ | RU

Azərbaycan Respublikasının müəlliflik və patent hüququ:

Allahverdiyev, Sabir Salman oğlu. prof