AZ | RU

Məmməd Əmin Rəsulzadə

Qurbanov, Şamil Dünyamalı oğlu. filol. e. d-ru, prof.

1934-