AZ | RU

Azərbaycan dövlət dili siyasəti [Mətn] :

Nərimanoğlu, Kamil Vəli. (Vəliyev Kamil Nəriman oğlu) tənqidçi, ədəbiyyatşünas, türkoloq, filol. e. d-ru, prof.

1946-