AZ | RU

Azərbaycanda iqtisadiyyatın və sosial sahənin yüksəlişi özəl sektorun inkişafından asılıdır

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. (Azərbaycan Respublikasının Ümummilli lideri, Prezident dövrü ; 1993-2003)

1923-2003