AZ | RU

Dönüş mərhələsində qlobal idarəetmə: dəyişilən cəmiyyətdə sülhün qorunmasına innovasiya yanaşmaları