AZ | RU

"Əkinçi" qəzeti : 1875-1877 [Mətn] :

Həsənzadə, Turan Vahab oğlu. filol. e. n