AZ | RU

Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı [Mətn]:

Sultanlı, Vaqif. (Verdiyev Vaqif Soltan oğlu) yazıçı, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, filol. e. d-ru, prof.

1958-