AZ | RU

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin bərpası və möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə [Mətn] :

Məmmədov, Əli Mahmud oğlu. tarix e. d-ru, prof.

1942-