AZ | RU

Azərbaycan Demokratik Respublikası.

Nəcəfov, Bəxtiyar İsgəndər oğlu. tarix e. d-ru, prof.

1956-