AZ | RU

XX əsrin 100 görkəmli azərbaycanlısı [Mətn]

Ənbiya oğlu, Əbdülhüseyn. (Hüseynov Əbdül Ənbiyeviç)

1925-