AZ | RU

Aşıq yaradıcılığı: mənşəyi və inkişaf mərhələləri

İsmayılov, Hüseyn Ələsgər oğlu. (İsmayıl Hüseyn) filol. e. d-ru, prof.

1952-