AZ | RU

Heydər Əliyev fenomeni

Budaqov, Budaq Əbdüləli oğlu. coğrafiyaçı, publisist, coğ. e. d-ru, prof., akad.

1928-2012