AZ | RU

Azərbaycan xalq-professional musiqisi: Aşıq sənəti [Mətn]:

Məmmədov, Tariyel Aydın oğlu. Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq d-ru, prof.

1949-