AZ | RU

İnkişaf və tərəqqinin Heydər Əliyev modeli

Novruzov, Vahid Tapdıq oğlu. iqt. e. d-ru, prof.

1950-