AZ | RU

Azərbaycan Mədəniyyəti və İncəsənəti

Əfəndiyev, Timuçin İlyas oğlu. Əməkdar incəsənət xadimi, Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, sənətşünas, filol. e. d-ru, prof.

1945-