AZ | RU

Azərbaycan geyim mədəniyyəti tarixi

Dünyamalıyeva, Sabirə Səfi qızı.