AZ | RU

Cəbrayıl rayonu və onun toponimiyası

Tapdıqoğlu, Nazim. (Vəlişov Nazim Tapdıq oğlu) tədqiqatçı, tarixçi, şair, publisist, pedaqoq

1963-