AZ | RU

Zərbi - Muğamlar

Zöhrabov, Ramiz Fərzulla oğlu. Xalq artisti, sənətşün. d-ru, prof.

1939-