AZ | RU

"Molla Nəsrəddin" necə yarandı [Mətn]

Şərif, Əziz. (Şərifzadə Əziz Qurban oğlu) Əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof.

1895-1988