AZ | RU

Turizmin tarixi [Mətn]:

Bilalov, Bahadur Ənvər oğlu. tarix e. n., dos.

1955-