AZ | RU

Təbriz Azərbaycan teatrı

Rəhimli, İlham Əziz oğlu. Əməkdar incəsənət xadimi, teatrşünas-tənqidçi, jurnalist, sənətşün. üzrə e. d-ru, prof.

1949-