AZ | RU

Əsərləri

Vahabzadə, Bəxtiyar Mahmud oğlu. Xalq şairi, dramaturq, ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof.

PDF versiyasını endir

1925-2009