AZ | RU

Mif, əfsanə, nağıl və epos

Qafarlı, Ramazan Oruc oğlu. (Qafarov) folklorşünas, alim, filol. üzrə e. d-ru, prof.

Скачать PDF версию

1951-