AZ | RU

Seçilmiş əsərləri

Mir Cəlal. (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu) yazıçı, ədəbiyyatşünas

1908-1978