AZ | RU

Ən böyük azərbaycanlı

Tanırverdiyev, Tanırverdi Məhəmməd oğlu. aqrar e. üzrə fəls. d-ru, dos.