AZ | RU

Gedən yerim olaydı...

Eminov, Allahverdi İsgəndər oğlu. (Emin Allahverdi) yazıçı-publisist, tənqidçi, ədəbiyyatşünas alim, pedaqoji e. n., dos.

1941-