AZ | RU

Gedən yerim olaydı...

Eminov, Allahverdi İsgəndər oğlu. yazıçı-publisist, tənqidçi, ədəbiyyatşünas alim, ped. e. n., dos.

1941-