AZ | RU

M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının dövri mətbuat fondu: tarixi, müasir vəziyyəti, oxuculara xidmət və inkişaf perspektivləri : (1923-2007-ci illər)

Məmmədov, Eldəniz Elman oğlu. tarix üzrə fəls. d-ru

1981-