AZ | RU

Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn]

Quliyev, Elman Hilal oğlu. filol. üzrə e. d-ru, prof.

1958-