AZ | RU

Pərakəndə bank xidmətləri: Dünya təcrübəsi və Azərbaycan

Orucov, İlkin Rövşən oğlu.