AZ | RU

Qarabağ vətəndir [Mətn]:

Ağayev, Şahrza Oğul oğlu. ped. e. n., dos.