AZ | RU

Zəngəzurda Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı

İsmayılov, Kamran. tarix üzrə fəls. d-ru