AZ | RU

"Molla Nəsrəddin" və Mollanəsrəddinçilər [Mətn]

Hüseynov, Firidun Cəlal oğlu. ədəbiyyatşünas, tənqidçi, filol. e. d-ru, prof.

1933-1986