AZ | RU

Heydər Əliyev-iqtisadi müstəqilliyimizin banisidir

Alışanova, Mehriban Nadir qızı.