AZ | RU

Qədim türk yazılı abidələrinin dili

Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. əməkdar elm xadimi, filol. e. d-ru, prof.

Скачать PDF версию

1949-